Novi Kolektivni ugovor i povećanje plaća u KAMEN Pazin

Kamen Pazin

Obzirom da je krajem lipnja isticalo trajanje Kolektivnog ugovora za „Kamen“ d.d. Pazin, na inicijativu SIKD-a, održani su pregovori radi sklapanja novog. Osim što je KU usklađen sa izmjenama Zakona o radu, dogovoreno je i povećanje osnovne plaće za 6% koje će se primijeniti od 01. srpnja ove godine. Pored toga ugovorena je isplata neoporezivih iznosa tijekom godine te trinaeste plaće u idućoj godini. Ostalo je otvoreno pitanje visine naknade za prehranu u bruto iznosu koja je do sada iznosila =102,20 EUR. Zbog povećanja cijene marende u njihovoj kuhinji doći će i do povećanja naknade. Očekuje se oko =150,00 EUR.