POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GRADU RIJECI

Dana 28. lipnja, 2023. godine, između osnivača i sindikata koji djeluju u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Rijeka, potpisan je novi kolektivni ugovor, kojim su povećana materijalna prava zaposlenika u dječjim vrtićima. Novi kolektivni ugovor je rezultat dugotrajnih pregovora, koji su zbog nemogućnosti dogovora završili i u procesu mirenja, a prava iz tog kolektivnog ugovora dogovorena su u smjeru izjednačavanja sa osnovim školama.
Novim kolektivnim ugovorom dogovoreno je sljedeće:
- Izjednačavanje osnovice sa osnovnim školama u iznosu od 902,08 eura.
- Prilagodba koeficijenata radnih mjesta onima iz Uredbe o koeficijentima u osnovnim školama.
- Uvođenje prosvjetnog dodatka na osnovnu plaću u visini 13.725%.
- Dodatak od 6,11% za tehničko osoblje.
- Povećanje iznosa regresa i božićnice na ukupno 464,52 eura.
- Uvedeno je pravo na isplatu pune dnevnice za provođenje programa/kurikuluma izvan sjedišta, bez obzira na osiguranu prehranu (oporezivo).
- Osigurano je 50,00 kn po danu za višednevni odlazak izvan sjedišta zbog povećane odgovornosti (oporezivo).
- Priznaje se prekovremeni rad/slobodni dani iznad neposrednog rada od 5,5 sati.
- Priznaje se 10% uvećanje za smjenski rad za spremačice i pralje koje rade u smjenama te za odgajatelje koji rade u PPO Potok.
- Uvedeno pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidni ukupni rad u Ustanovi kada se navrši 45 godina rada.
Iako je potpis ovakvog kolektivnog ugovora korak naprijed u materijalnim pravima radnika, u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije nismo u potpunosti zadovoljni sa samim sadržajem jer smatramo da je dio radnika, kao što je tehničko osoblje, ekonomi i dio administrativnih radnika u ovim pregovorima ostao zakinut za određeni dio prava te nam je namjera u narednom periodu ponovno sjesti za stol sa osnivačem, kako bi se i ta, po nama nepravda ispravila.
 
DV Rijeka