POTPISAN ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB

Dana 13. lipnja, 2023. godine, između osnivača i sindikata koji djeluju u dječjem vrtiću Pahuljica Rab potpisan je Aneks kolektivnog ugovora. Rezultat je to višemjesečnih pregovora koji su potpisom ovog Aneksa kolektivnom ugovoru osigurala znatno veća materijalna prava radnika nego do sada.
U tom kontekstu dogovoreno je izjednačavanje osnovice za obračun plaće sa osnovnim školama u visini od 902,08 eura te novi koeficijenti radnih mjesta koji će se povećavati u dva navrata, od 01.05. 2023. godine i od 01.01.2024.
Prvim povećanjem, od 01.05. radnicima će plaće rasti za 13%, a drugim povećanjem od 01.01.2024 za još 13%. Ovime će se plaće povećati ukupno za 26% u narednih nekoliko mjeseci. Ono što valja naglasiti jest da se prilikom pregovora vodilo računa o svim radnicima s posebnim fokusom na tehničko osoblje kako bi im se plaće, koje su bile na razini minimalne plaće, izdignu iznad tog iznosa te na taj način osiguraju bolji materijalni uvjeti.
Uz navedeno regulirana su prava vezana uz konzumaciju toplog obroka, bolovanja, prijevoza na posao i sa posla te solidarnih pomoći.
Potpis ovog Aneksa predstavlja značajan iskorak u odnosu na dosadašnja prava, a namjera jest da se i dalje prate potrebe radnika, kako bi se u narednom periodu nastavilo sa usklađivanjem njihovih prava tim potrebama.
Pahuljica