SKUPOVI RADNIKA U ALUFLEXPACK NOVI

 

Nakon što su održana četiri kruga pregovora o povećanju materijalnih prava radnika u poduzeću Aluflexpack novi, te pregovaračke strane do ovoga trenutka nisu došle do dogovora, na inicijativu Radničkog vijeća održani su skupovi radnika gdje su pozvani i predstavnici sindikata koji djeluju kod poslodavca da predstave prijedloge poslodavca.
Skupovi radnika održani su u postrojenjima u Zadru, Drnišu i Umagu, te je zaključak radnika na sva tri održana skupa da je ponuda poslodavca neprihvatljiva te daju bezuvjetnu podršku sindikatima da nastave sa svojim zahtjevima u kolektivnim pregovorima.

 

Aluflekspack