Ponovno povećanje plaće u Istarskom vodovodu Buzet

Istarski vodovod buzet

Potpisan je Aneks br. 8 kolektivnog ugovora „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet kojim se osnovica za obračun plaće povećava za 10% te od 01. lipnja ove godine iznosi =532,84 EUR. Nakon nekoliko godina to je značajnije povećanje osnovice odjednom. Lani je osnovica povećana u tri navrata i to za 2% od 01. siječnja, za 3% od 01. lipnja te još 3% od 01. rujna. Pored sada dogovorenog povećanja osnovice ista je povećana i od 01. siječnja ove godine za 2,5%. Stav je pregovaračkog tima sindikata kako je ovo, sagledavajući sve zajedno u ove dvije godine, učinjen dobar napredak u plaćama sa željom da se i nadalje prati rast troškova života.