POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U PARKOVI OPATIJA

U kompaniji Parkovi d.o.o. Opatija sindikati koji djeluju u društvu potpisali su sa poslodavcem kolektivni ugovor kojim su povećana materijalna prava za radnike.
Ovim kolektivnim ugovorom povećana je osnovica na iznos od 310,00 eura, što predstavlja povećanje od 4,5% te je uvećan iznos stalnog bruto dodatka za radnike sa 93,00 eura na 200,00 eura.
Ukupno je, kroz povećanje osnovice i stalnog bruto dodatka, plaća radnicima uvećana u prosjeku za 15%.
Primjena novougovorenih prava je sa 01.07.2023. godine
Ovo povećanje predstavlja još jedno u nizu povećanja koje se u Parkovima Opatija konstantno dogovara u proteklih nekoliko godina, a cilj nam je kao Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije i nadalje raditi na tome da se prava povećavaju sukladno potrebama radnika.
KU Parkovi Opatija