Već drugo povećanje plaće u u Županijskim muzejima

Muzeji

Potpisan je Aneks br.6 kolektivnog ugovora za Povijesni i pomorski muzej Istre Pula te Etnografski muzej Istre Pazin kojim se osnovica za obračun plaća povećava za 10%. Tako će od 01. srpnja ove godina osnovica za obračun plaća iznositi =631,40 EUR. Nakon što se osnovica povećala od 01. siječnja ove godine za 11% ovo je drugo povećanje koje uvelike doprinosi olakšanju financijske situacije zaposlenih u vrijeme galopirajućeg rasta cijena, naročito prehrane i osnovnih životnih potreba. U ime Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Anex Kolektivnom ugovoru su potpisali sindikalni povjerenici Gordana Milaković (za PPMI) i Mario Buletić (za EMI).