NOVO POVEĆANJE MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA U HERCULANEI d.o.o. PULA

Herculanea
Novim Aneksom kolektivnog ugovora za društvo Herculanea d.o.o. Pula (sada već šestim) nastavljeno je poboljšavanje materijalnih prava radnika. Koliko je to nužno pokazuje fluktuacije radnika koja je, kao i u ostalim komunalnim poduzećima i ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave na širokom području, velika. Radnici se vrlo teško pronalaze, a još teže zadržavaju, pa u sindikatu kontinuirano naglašavamo da je to problem koji se mora rješavati na višim nivoima, a ne samo na nivou pojedinog društva.
Ovim Anexom, osim što je Kolektivni ugovor usklađen s izmjenama zakona , utvrđeni su dodatci zbog uvjeta rada radnicima specijalnih vozila od 4% i povećan dodatak za radnike na iznošenju posuda na specijalnim vozilima – smećare sa 2 na 4%. Također je povećan dodatak za efikasnost i maksimalnu iskoristivost za nešto više od 20 eura mjesečno, a povećana je i neoporeziva paušalna naknada troškova prehrane za gotovo 50 eura.
Za sada se nije ispregovarala nova osnovica koja služi za obračun plaće, ali ostaje otvorena tema o kojoj će se u dogledno vrijeme svakako morati razgovarati, obzirom da povećanje plaće neće zahvatiti sve radnike ovog Društva..