Veća primanja za Umaške vatrogasce

JVP Umag
Potpisan je Aneks br. 4 kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag kojeg su potpisali predsjednik vatrogasnog vijeća Niko Čančarević i sindikalni povjerenik Denis Blašković.
Ovim se Aneksom utvrđuje osnovica za obračun plaća koja se koristi za državne službenike i namještenika u iznosu od =947,18 EUR sa koeficijentima složenosti poslova utvrđenih Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova kojeg je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica. Treba istaknuti da je za radno mjesto „Vatrogasac“ utvrđen koeficijent od 1,05 što je ispravak nepravde iz navedenog Pravilnika. Pored toga povećava se dodatak na plaću za opasnost i uvjete rada sa 20 na 25% te se uvodi dodatak za rad u turnusima od 5%. Operativci iz ove Postrojbe od ranije imaju dodatak na plaću za vrijeme provedeno u pasivnom dežurstvu od 10%. Primanja Umaških vatrogasaca time rastu za više od 25%, zavisno od radnog mjesta na koje su raspoređeni.
Možemo reći da je ovo prva Istarska Vatrogasna postrojba koja se gotovo uskladila sa svim odredbama Pravilnika te Uredbe Vlade RH o dodacima na plaću profesionalnih vatrogasaca.