Potpisan Kolektivni ugovor za riječku KD Kozalu d.o.o

kd kozala

Nakon gotovo tri mjeseca pregovaranja i nepotrebnog odugovlačenja izazvanog zahtjevom SSKH-a za utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata, 7. lipnja potpisan je novi Kolektivni ugovor za KD Kozalu. Naime, produžena primjena dosadašnjeg Kolektivnog ugovora istekla je u prosincu prošle godine, pa je do sada KD Kozala bila bez Kolektivnog ugovora.
Nažalost, zahtjevi SIKD-a da se Kolektivnim ugovorom utvrde koeficijenti i najniža osnovna plaća nisu usvojeni pa je Kolektivni ugovor, tek manjim dijelom usuglašen sa zakonskim izmjenama, gotovo ostao nepromijenjen sa svim dosadašnjim pravima. Izuzetak je povećanje dodatka za poslove svježe eksumacije na 20%. Međutim, nisu usvojeni ni prijedlozi poslodavca da se umanje prava s osnova prava na godišnji odmor. Za istaći je da je ipak plaća povećana za 3% od 1. siječnja, što je tek povrat na plaću prije jednostranog umanjenja.
Za razliku od prošlih kolektivnih pregovora, ovi su se pregovori vodili u mirnijoj i opuštenoj atmosferi, većim dijelom zato što predstavnici SIKD-a nisu zaoštravali situaciju poštujući činjenice da se radnici ili plaše ili ne razumiju njihova nastojanja za osiguranjeme veće radničke sigurnosti za radnike. Kolektivni ugovor sklopljen je na godinu dana, s produženom primjenom najdulje do 31.12.2018.