Koordinacija sindikata profesionalnih vatrogasaca

vatrogasac ilustracija

U srijedu 21. rujna u prostorijama JVP Zagreb održana je sjednica Koordinacije sindikata profesionalnih vatrogasaca čiji je član i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. Na Sjednici su bili Denis Blašković, sindikalni povjerenik iz JVP Umag i voditelj ureda Darko Vidmar.
Raspravljalo se o temama koje trenutno najviše brinu vatrogasce. Najvažnije je sigurno nedostatak financijskih sredstava za ostvarenje svih materijalnih prava vatrogasaca u postrojbama. Razgovaralo se i o dugo najavljivanim promjenama u organizaciji vatrogastva na nivou Republike Hrvatske te o problemu profesionalne mirovine.
Nakon sjednice Koordinacije sastanku su se priključili i članovi Odbora profesionalnih vatrogasaca iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika. Tema sastanka je bila zajednički nastup pred državnim tijelima i institucijama koji odlučuju o organizaciji i načinu rada vatrogastva u Hrvatskoj. Zaključeno je kako treba zatražiti povećanje decentraliziranih sredstava s državne razine i to namjenski samo za plaće i ostala materijalna prava profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama. Tražit će se i da se sindikatima dostavljaju sve strategije i planovi koji se odnose na organizaciju vatrogastva kako bi se i oni mogli očitovati o njima. Ukoliko postoji političke volje za provedbu reorganizacije u vatrogastvu svakako bi paralelno s time trebalo pripremiti prijedlog Zakona o profesionalnoj mirovini kao zamjeni sadašnjem beneficiranom stažu.
Ovi će se zaključci i zahtjevi uputiti Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima unutarnjih poslova i obrane, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje te Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici sa ciljem da se stvori organizacija koja će imati precizno utvrđen način rada i zapovijedanja.