PRIOPĆENJE ZA JAVNOST SA SASTANKA ODBORA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PRI SINDIKATU ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koje su, prema neformalno dostupnim informacijama, već pripremljene i samo čekaju trenutak donošenja, potaknule su hitan sastanak Odbora predškolskog odgoja i obrazovanja Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije koji koordinira razmjenu iskustava i smjernice rada 17 predškolskih ustanova u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji kako unutar ustanova tako i prema osnivačima ( lokalnim zajednicama).
Tekst prijedloga zakona je nedostupan i samo na kapaljku dobivamo informacije što nam se sprema. Ono što saznajemo uznemiruje i pokazuje svu nebrigu, nerazumijevanje i nestručnost onih koji zakone pripremaju i donose. Još proljetos smo u ime Odbora zatražili od ministrice Divjak da u izradi teksta (za koji smo znali da se izrađuje), konačno u sustavu nađu rješenje za magistre predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, na veleučilišnoj razini organizirana je visoka naobrazba za odgajateljice u predškolskom odgoju i obrazovanju koja proizvodi magistre predškolskog odgoja (VSS) koji su u sustavu izjednačeni s odgojiteljima s VŠS spremom. Svi oni, naime, na radnom mjestu odgajatelja u predškolskom odgoju rade potpuno isti posao. Školovani stručnjaci ne mogu dati svoj doprinos na razini znanja za koju su se školovali niti biti odgovarajuće plaćeni jer zakonodavac u sustavu u opisu poslova odgojitelja nije vrednovao njihovu razini obrazovanja. U takvoj situaciji neke sredine neodgovorno pribjegavaju rješenjima različite plaće za isti rad kako bi ove stručnjake izdvojili, međutim, to stvara diskriminaciju prema ljudima koji rade potpuno isti posao i za to ne bi trebali ni smjeli dobivati manju plaću. Očekivali smo i tražili da se ta situacija riješi izmjenama Zakona. Umjesto toga, prema svim informacijama koje dobivamo, zakonodavac radi još veći nered. Predviđa se, naime, u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, bez dokvalifikacije i bez obveze polaganja stručnog ispita (za razliku od školovanih odgajatelja) involvirati nastavnike razredne nastave, pod izlikom da nedostaje odgajateljskog kadra na tržištu rada. Činjenica je da su danas na HZZ-u prijavljena 443 nezaposlena odgajatelja, s tim da znamo da, uz takvu poraznu statistiku, više stotina školovanih odgajatelja radi druge poslove i nije prijavljeno na Zavodu. Nevjerojatan i neshvatljiv je to pogled Ministarstva kao predlagača Zakona, ali nije i jedini. U mnogim sredinama je i do sada bilo velikih problema; nisu se poštivali uvjeti predviđeni Državnim pedagoškim standardima ni u pogledu broja odgajatelja ni u pogledu uvjeta rada, a ni u pogledu smještaja djece, pogotovo u pogledu broja djece upisane u vrtiće jer se upisivao daleko veći broj djece od dopuštenog, čime se kvaliteta pa i sigurnost značajno dovodila u pitanje. Umjesto insistiranja na poštivanju Zakona i uvjetovanju osnivača da poštuju propisane standarde, zakonodavac novim prijedlozima ide u ozakonjenje ovakvih nezakonitih radnji i daje na volju jedinicama lokalne samouprave da upisuje i do 20% više djece u jaslice i vrtiće nego je to standardima predviđeno i dopušteno!? Zaista se otvara pitanje: Tko je ovdje lud i tko nas čini ludima?
Ovakve izmjene Zakona, zaključujemo, ne uvode red već još veći nered u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. Stoga Odbor SIKD-a za predškolski odgoj i obrazovanje očekuje od svih uključenih u predškolski odgoj i obrazovanje, od sindikata, ravnateljica, upravnih vijeća i roditelja da se svim silama suprotstave ovakvim izmjenama Zakona. Očekujemo transparentnost i javnu objavu cijelog tekst prijedloga Zakona i osuđujemo praksu tajnosti priprema noviteta koja opravdano uznemirava sve uključene u sustav predškolskog odgoja, a posebno odgojitelje kao glavne čimbenike. Opća je ocjena kako je predškolski odgoj u pogledu uvjeta rada i standarda radnika kod većine osnivača zapostavljen. Zaključujemo da je to posljedica neshvaćanja posebnosti ovog zvanja jer je to prije svega zvanje koje ima veliku ulogu u svakodnevnom životu, ali i građenju budućnosti. Često nas se uspoređuje sa zanimanjima s kojima nemamo ništa zajedničko. Upravo borba protiv ovakvog neshvaćanja i pozicioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja u zajednici je prioritetan cilj Odbora i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Očekujemo da će se provesti javna rasprava i prijedlog Zakona biti prepravljen na način da prvenstveno djeci, a potom i radnicima u predškolskim ustanovama, pruži bolje uvjete koji će jamčiti da iz ustanova izlaze djeca bolja, zdravija i pripremljenija za budućnost a ne da se, nebitno da li iz neznanja ili političkih podilaženja, gazi po onom što bi svima trebalo biti najvažnije - odgoju i obrazovanju naše djece.

Predsjednik Odbora
Rajko Kutlača