O novoj sistematizaciji u LRH

logo lrh

U Društvu Liburnia Riviera Hoteli 21.01.2020. godine održan je sastanak Radničkog vijeća i sindikata s upravom po pitanju nove sistematizacije radnih mjesta.
Obzirom na kompleksnost dostavljenih materijala, predstavnici radnika imali su pitanja kroz koja su pokušali dobiti jasniju sliku o posljedicama implementacije nove sistematizacije i direktni utjecaj na položaj radnika. Osnovna pitanja koja su postavljena vezana su uz utjecaj nove sistematizacije na broj izvršitelja u Društvu, odnosno na to da li se novom sistematizacijom smanjuje ili povećava njihov broj te da li će se uvođenjem novih naziva radnih mjesta mijenjati odgovornost i opis poslova radnika na tim radnim mjestima i posljedični utjecaj na izmjene u tarifnom prilogu. Predstavnici poslodavca prezentirali su da predložena sistematizacija predstavlja početnu fazu potpune izmjene cjelokupne sistematizacije te se, kroz određeni period, očekuje dodatni prijedlog izmjena. Ovu prvu fazu bilo je prijeko potrebno odraditi zbog turističke sezone koja slijedi kako bi se u nju ušlo spremno, a nova sistematizacija korijenito se mijenja u dva dijela. Prvi dio se odnosi na visoki managment, gdje se procijenilo da dosadašnja praksa funkcioniranja kroz klastere nije donijela nikakve rezultate već suprotno, u potpunosti je onemogućavala normalno funkcioniranje hotela na mikrorazini. Kao primjer navedeno je da do direktora klastera nisu dolazile informacije o osnovnim potrebama po hotelima pa je nerijetko bilo situacija da se zbog loše komunikacije nisu mogle odraditi određene aktivnosti po hotelima.
Prema novoj sistematizaciji klasteri će se ukinuti te će se imenovati desetak direktora koji će biti nadležni za pojedine hotele unutar Društva. Na ovaj način ojačati će se neposredna komunikacija između zaposlenika i direktora koji će biti prisutni u hotelima te komunikacija između direktora i uprave koja bi kao posljedicu trebala imati puno praktičnije funkcioniranje hotela.
Drugi dio odnosi se na sektor prodaje i marketinga.
Naime, prema procjeni nove uprave, jedan od segmenata poslovanja u kojem u proteklom razdoblju kapaciteti nisu bili iskorišteni, što je za posljedicu imalo i relativno lošu popunjenost je odjel prodaje i marketinga.
Novom sistematizacijom u tom dijelu napravile bi se promjene koje bi kao rezultat trebale imati veću vidljivost LRH u turističkoj ponudi jer činjenica je da se do sada Opatiju kao destinaciju jako teško moglo naći u ponudi turističkih operatera.
Kao odgovor na postavljena pitanja ponovljen je stav s proteklih sastanaka s upravom da se novom sistematizacijom neće se ići u smjeru smanjivanja broja izvršioca; dapače cilj je privući što veći broj radnika.
Iako svjesni da je dobrog radnika u današnjim okolnostima teško naći, potrudit će se kroz investicije, poboljšati kvalitetu ponude, poboljšati uvjete, privući veći broj posjetitelja, ali i kvalitetnih radnika.
To nije proces od godinu dana ili pet godina već puno dugoročniji, stoga je i plan da se do tog cilja dođe dugoročan.
Jedno od postavljenih pitanja bilo je vezano uz sadržaj sistematizacije koji se odnosi na zaposlenike specijaliste i suradnike. Radničko vijeće je zanimala definicija tih radnika, da li su oni zaposlenici Društva ili su vanjski outsourcing suradnici i u kojoj mjeri je s njima dozvoljeno komunicirati o poslovanju društva.
Prema riječima predstavnika poslodavca, sve osobe koje surađuju s LRH imaju potpisane klauzule o čuvanju poslovnih informacija te je s njima dopušteno komunicirati o poslovnim pitanjima jer su prema toj klauzuli zakonski dužni čuvati informacije.
Kada govorimo o činjenici da su tokom dubinskog istraživanja u proteklom razdoblju ustanovljeni „viškovi" u određenim službama, na pitanje da li će se tim ljudima ponuditi alternativna radna mjesta sukladno potrebama, odgovoreno je da će se o tom pitanju raspravljati u narednom razdoblju i drugoj fazi izrade sistematizacije.
Od Radničkog vijeća dodatno su dani prijedlozi promjena u sistematizaciji za određena radna mjesta, što će se poslodavcu i dostaviti službenim putem.
Kao zaključak sa sastanka možemo reći da je trenutačna sistematizacija izrađena kako bi se što funkcionalnije odradila predstojeća sezona i poboljšali uvjeti za bolje poslovanje, a u narednom razdoblju nas očekuje prijedlog koji bi korjenito utjecao i na sistematizaciju u ostatku društva.
Radničko vijeće je ocijenilo da je sadašnji prijedlog sistematizacije prihvatljiv, te da će se pozitivno očitovati na prijedlog poslodavca, posebno iz razloga što za posljedicu nema smanjivanje broja izvršitelja, odnosno viška radnika.