S koronom "pune ruke posla" za sindikalce

ostanimo odgovorni

Tijekom posljednja dva mjeseca, od kada su zbog epidemioloških mjera i u SIKD-u uvedeni posebni načini rada, predstavnici Sindikata, usprkos ograničenim mogućnostima kretanja i onemogućenim okupljanjima, imali su „pune ruke posla" zbog mnogobrojnih aktivnosti vezanih za inicijative poslodavaca za mijenjanje kolektivnih ugovora i drugih akata koji reguliraju radne odnose i plaće radnika. Posljedice epidemije kroz nemogućnost rada ili, u najmanju ruku, smanjenog opsega rada odnosno značajno smanjenih prihoda ili očekivanih poslovnih teškoća kod većine poslovnih subjekata odrazile su se na prekidanje započetih kolektivnih pregovora. Istovremeno su pokrenute mnogobrojne inicijative poslodavaca, kako za smanjenje plaća tako i za smanjivanje ili uskraćivanje dogovorenih materijalnih prava radnika. Umjesto aktiviranja ovogodišnjeg povećanja plaća ili dogovorenih povećanja materijalnih prava, kroz kolektivne ugovore i njihove dodatke, predstavnici sindikata vodili su naporne razgovore s poslodavcima za što objektivnije sagledavanje teškoća koje neće biti usmjereno samo na reduciranje prava radnika, već i na društveni značaj zadržavanja radnih mjesta, uvažavajući argumente epidemijom uzrokovane teške gospodarske situacije.
S obzirom na posebno ugrožen turizam početak izbijanja epidemije koji je već tada nagovještavao velike probleme i upitnu turističku sezonu pratili su i intenzivni razgovori predstavnika sindikata i turističkih poslodavaca oko problema plaćanja radnika u okolnostima zatvorenih objekata, primjene kolektivnih ugovora, odnosno visine plaća, materijalnih prava za koje je bilo izgledno da neće moći biti realizirani u dogovorenom obliku. Osim u Liburnia Riviera hotelima postignuti su dogovori u Valamar Rivieri d.d. Poreč, Laguni Novigrad d.d. Novigrad, Plavoj Laguni d.d. Poreč, Maistri d.d. Rovinj, Maslinici d.o.o. Rabac, Jadranu d.d. Crikvenica, Hoteli Novi d.o.o. Novi Vinodolski, Hoteli Maestral d.d. Dubrovnik. U Jadranu radnici koji ne rade, a koji su imali plaću do 5000 kuna bit će za svibanj plaćeni sa 4000 kuna, a oni koji inače imaju veću plaću dobit će 5000 kuna. Za svaki sljedeći mjesec slijedi razgovor. S Valamarom je potpisan godišnji sporazum koji predviđa za vrijeme dok radnici ne rade isplatiti će im se naknada plaće u visini od 60% plaće, ali ne manje od 4.250,00 kuna dok se primaju poticaji države. Radnici koji rade, odnosno dok rade, ostvaruju pravo na punu plaću. Sindikati su se odrekli regresa, božićnice, nagrada, ali poslodavac je preuzeo obvezu da uloži maksimalne napore za očuvanje radnih mjesta. U Društvu Hoteli Novi, po Sporazumu za tri mjeseca, oni koji su kući(ne rade) dobivaju 4000 kuna, a koji rade i troškove prijevoza, s time da će se u lipnju socijalni partneri dogovarati o načinu nadoknađivanje plaće. U Plavoj laguni, također za tri mjeseca, postignut je sporazum o naknadi plaće u visini 80% plaće za vrijeme „čekanja", ali pune plaće za one koji rade, nema isplate neoporezivih naknada, božićnice. U Laguni Novigrad aneksom Kolektivnog ugovora definirano je da nema regresa za GO i u travnju, svibnju i lipnju smanjenje plaće od 10% svima, odnosno kada se ne radi naknada u različitim iznosima: za one kojima je plaća do 10000 kuna bruto 70% plaće, a (minimalno 4250 i maksimalno 4999), onima kojima je plaća iznad 10000 kuna 60% ( minimalno 5000) te onima koji povremeno rade isplatiti će se naknada za čekanje uvećana za 5% . U Maistri koja je za travanj obračunala punu plaću, potpisan je Sporazum za svibanj i lipanj koji određuje naknadu dok ne rade u visini od 70% plaće, ali minimalno 4000 kuna neto, a u 100%-tnom iznosu za dane kada radnici rade. I u rabačkoj Maslinici svi koji rade imat će 100% plaću; za čekanje u travnju, radnicima s koeficijentima radnog mjesta do 3,5 ( što je većina radnika), isplaćuje se naknada od 80% plaće, a onima s većim koeficijentima naknada od 70% njihove plaće. Sindikat i poslodavac dogovarat će se svaki mjesec, a poslodavac je ugovore na određeno koji su isticali produžio za svibanj. U Hotelu Maestral ( Dubrovnik) sporazumno je dogovorena isplata70% plaće za radnike koji ne rade (minimalno 4000 kuna neto), odnosno 80% kad se radi, (minimalno 4500 kn neto), ukinuta su druga materijalna prava osim naknade za bolovanje i smrt i poslodavac nije prihvatio sindikalni prijedlog da se ne otkazuju ugovori.


Sa svim ovim poslodavcima, kroz teške ali korektne razgovore, uz uvažavanje obostranih argumenata, sindikati su, zaključno, dogovorili privremeno umanjenje određenih prava iz Kolektivnog ugovora. Važno je u tome istaknuti upravo koncept dogovora koji jamči dijalog i za „bolja vremena". U Liburnia Riviera hoteli to nije bio slučaj, čak ni u postupku mirenja koji je pokrenuo poslodavac. Iako je na snazi Kolektivni ugovor koji obvezuje na dijalog i primjenu koriste se razna sredstva da ga se zaobiđe i neizvjesno je hoće li i u kojoj mjeri radnici morati podnijeti teret vlastitih odluka o statusu u toj kući, na što ih sindikat stalno upozorava.
Zbog posebne angažiranosti u podršci Stožeru civilne zaštite u provođenju mjera na području Istarske županije za vatrogasce svih istarskih postrojbi neće biti smanjenja plaća. Otvoreno je pitanje božićnice i regresa o čemu jedinice lokalne samouprave imaju različite pristupe i mogućnosti. Radnicima Dječjeg vrtića u Pazinu i pazinskih ustanova u kulturi za travanj se smanjuje plaća za 10%, a aneksom povećani koeficijenti u Dječjem vrtiću neće se primijeniti od travnja već od svibnja, a za svibanj će se pregovarati. Rebalansom proračuna Grad Buzet nije predvidio promjenu plaća, a prekinuti su kolektivni pregovori za Dom za starije. Ustanovama u vlasništvu Grada Umaga i radnicima gradske uprave plaće se za tri mjeseca smanjuju za 11% ( travanj, svibanj, lipanj). Usprkos tomu što se u razgovorima isticao značaj zadržavanja radnih mjesta, tri otkaza ugovora na neodređeno u umaškom muzeju i knjižnici te najavljeno još nekoliko otkaza u upravi Grada i ustanovama upozorenje su Sindikatu da se ubuduće ne može oslanjati samo na dobru vjeru već da se u sporazum s drugom stranom, bilo da je riječ o gradskoj upravi ili drugim poslodavcem, obvezno ugradi odredba o obvezi poslodavca da neće otkazivati ugovore o radu na neodređeno. Nažalost, raskinuto je čak 17 ugovora na određeno u dječjim vrtićima Duga i Vrtuljak. Plaće u Društvu 6. maj za sada se ne bi dirale, a razmišlja se eventualno o neisplati jubilarnih nagrada, na što je Sindikat iskazao rezervu zbog mogućeg nepoštivanja načela ravnopravnosti budući da su neke nagrade već bile isplaćene. Uz izuzetak komunalnih radnika, tromjesečna smanjenja plaća za 10% kroz koeficijente radnicima u Upravi, parkingu i gradskoj kavani bit će u Komuneli. U tom Društvu nema Kolektivnog ugovora već su promjene ponuđene kroz anekse ugovora o radu. Nakon nekih najava smanjenja plaća odnosno racionalizacije kroz skraćivanje radnog vremena (koje bi se kasnije nadoknadilo) i sindikalnih upozorenja na moguće probleme u realizaciji u novigradskom Neapolisu za sada nema promjena. Sindikalni predstavnici u rovinjskom Komunalnom servisu usuglasili su se s poslodavcem o 36-satnom tjednu od 01.04.2020, dok traju izvanredni uvjeti. U Poreču je odlučeno da se osim vatrogascima plaće ne diraju ni radnicima Doma za starije; 13% smanjuju se plaća za travanj radnicima Pučkog učilišta, a svim zaposlenima u Dječjem vrtiću Paperino ( nisu radili) isplaćuje se minimalna plaća od 4000,00 neto. U ovim ustanovama epidemija je zatekla socijalne partnere u pregovorima za KU koji su prekinuti i odluke se donose temeljem Pravilnika. Za radnim tjednom od 36 sati na tri mjeseca posegnula je i porečka Odvodnja i Usluga, u kojima su dodatkom Kolektivnom ugovoru i uz uvjet da nema otpuštanja radnika s ugovorima na neodređeno za uredske radnike i poslovođe smanjeni i koeficijenti za 5%, za voditelje 10%, a za direktore 20%. S područja Grada Labina dogovoren je Sporazum za Društvo 1.maj o uvođenju radnog tjedna od 36 sati, od 01.05.2020. godine, na tri mjeseca. U Društvu CR Abitare poslodavac je našao rješenje u neprodužavanju ugovora na određeno. U ostalim tvrtkama nema promjena osim u PPC-u u kojem je Aneksom Kolektivnom ugovoru od 14.04.2020. godine predviđena isplata osnovne plaće od 80% kad se ne radi, uz ograničenje da ne može biti ispod minimalne plaće ( a tamo nisu ni počeli raditi). U cjelini to je oko 30% manja plaća. Što se tiče županijskih muzejskih ustanova ( Etnografski, Povijesni i Pomorski muzej) očekuje se inicijativa Županije za pregovore s nagovještajem da bi to moglo biti smanjenje od 15% na tri mjeseca, od 01.05. s mogućim spuštanjem na 10%.
U Puli se svima o kojima kao o „proračuncima" odlučuje Grad, osim vatrogascima, temeljem dogovora sa sindikatom osnovica plaće smanjuje za 15% ( radnici Grada, tri vrtića, Dnevni centar Veruda, ustanove u kulturi..), nema isplate regresa, ali ni raskida ugovora o radu na neodređeno. Socijalni partneri svaki će mjesec analizirati situaciji i dogovarati mjere. Za komunalna društva, Herculaneu i Pragrande do sada nisu otvarani razgovori koji bi se odnosili na racionalizaciju ili smanjivanje plaća, već je aneksom Kolektivnom ugovoru odgođena isplata uskrsnice. Za Pulapromet čiji radnici nisu zbog mjera radili mjesec dana za plaću u travnju sporazumom je danas dogovoreno smanjenje osnovice od 10%. O načinu plaćanja za svibanj će se ponovo razgovarati; nema otkaza ugovora.  Sa sindikalnim imperativom zaštite radnih mjesta, u okolnostima otežanog poslovanja, traže se najbolja rješenja glede plaća za one koji sada rade, odnosno onih koji će zbog posebne organizacije posla biti „na čekanju". Zbog manjka u proračunu s kojim su sindikate upoznali predstavnici Grada koji su se, u donošenju mjera racionalizacije, za sada usredotočili na proračunce i one koji nisu radili, treba biti spreman za razgovore o racionalizaciji i u drugim poduzećima koja su u ingerenciji Grada. U Zračnoj luci Pula do sada nije bilo prijedloga za pregovore o smanjivanju plaća. Uz odgađanje pregovora koji su baš trebali početi u Dječjem vrtiću Petar Pan iz Vodnjana plaće se temeljem Pravilnika smanjuju za 15% na tri mjeseca. Isto toliko manje će biti i plaće u Dječjem vrtiću Medulin. Kroz dodatak Kolektivnom ugovoru Dječjeg vrtića Sunce iz Fažane dogovoreno je, na tri mjeseca, smanjenje od 10% odgojiteljicama, 20% ravnateljici. Nakon sindikalnog očitovanja načelniku općine Ližnjan Dječjem vrtiću Bubamara nisu smanjene plaće. Moratorij na isplatu regresa, uskrsnice i za 30% manja osnovica plaće s time da plaća ne može biti manja od 4250 kuna neto – posljedica je stanja izazvanog koronavirusom u Dječjem vrtiću Pahuljica na Rabu, u kojem je također dogovorena odgoda kolektivnog pregovaranja, a ova teška odluka donesena je jednostrano, bez sindikata koji je neuspješno apelirao na preispitivanje ili barem primjenu stupnjevanog smanjivanja. U riječkoj Čistoći za radnike koji rade nema umanjenja plaća, a onima koji ne rade isplaćuje se naknada od 70% plaće. Stavljen je moratorij na isplatu regresa. U Energu radnici na čekanju imaju pravo na minimalnu plaću.