Zatražena isplata plaća bez umanjenja

dv petarpanlogo

U Dječjem vrtižću Petar Pan iz Vodnjana održan je u utorak sastanak sa članovima Sindikata na kojem je analizirana aktualna situacija u ovoj preškolskoj ustanovi po pitanju primjena mjera u prevladavanju epidemije koronavirusa, odnosno o odnosima u Ustanovi. Zaključeno je da je aktivnost u lipnju normalna, da rade sve odgojne skupine i ostvaruju prihode. Isti je slučaj i s radom kuhinje koja ostvaruje posebne prihode. Sindikat je, temeljem tog zaključka, uputio danas dopis ravnateljici Dječjeg vrtića i Gradu Vodnjanu u kojem ih poziva da se, nakon odluka kojima su dva puta radnicima Vrtića smanjene plaće, ne donosi odluka o smanjenju plaća za lipanj jer za takvu nema opravdanja te da se radnicima obračuna i isplati plaća na način kako je to činjeno prije epidemioloških mjera.