Nastavljamo sa nagradama radnicima u Valamar Rivieri Poreč i Imperial Rivieri Rab

 

 

Valamarr

 

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmaciji kao većinski sindikat , nakon nagrada za lipanj i srpanj, dogovorio je sa poslodavcem daljnje nagrade radnicima:
Radnici zaposleni do 31.05. ostvaruju pravo na nagradu u iznosu od 1.600 kn; radnici zaposleni od 01. do 31.lipnja - nagradu u visini
800 kn, a radnici koji su zaposleni u razdoblju 01.07.-15.08. – 400,00 kuna. Nagrada se odnosi za mjesec kolovoz i rujan, a uvjeti za ostvarivanje pravo na nagradu su slijedeći:
- Isplata ide svim radnicima koji su u razdoblju od 01.08.-20.09. ostvarili minimum 215 h rada (redovni rad, uključuje i korištenje GO-a);
- da je radnik u radnom odnosu na dan 20.09.2021. i
- da radnik nije dobio pisanu opomenu poslodavca zbog povrede radnih obveza sukladno aktima Društva u razdoblju od 01.08.2021. do 20.09.2021.
ISPLATA NAGRADE : 24.09.21.
Koncem rujna ponovno će se održati sastanak, sagledati ostvarene rezultate te u skladu sa istima i sa trenutnom situacijom otvoriti pregovore za druga materijalna prava radnika u 2021. i 2022. godini.
Start up nagradama u visini od 250,00 do 1.000,00 kuna nagrađivati će se radnici za izvanredni doprinos.