Zbog rada smanjenim kapacitetom, u P.P.C. Buzet dogovoreno smanjenje plaća od 1.10. do konca godine.

„P.P.C. Buzet“ d.o.o. Buzet (grupa “Cimos“) proizvodi aluminijske dijelove za vodeće marke auto-industrije u Europi. Kako je u cijeloj auto- industriji došlo do problema sa opskrbom čipovima cijela je ta industrija „na koljenima“ zbog čega tvornice ne rade ili rade sa minimalnim kapacitetima. Odrazilo se to i na rad ovog Društva sa više od 700 zaposlenih. Uprava je pokrenula inicijativu za kolektivne pregovore, a s ciljem spašavanja što više radnih mjesta i očuvanja kompanije.
Prema prijedlogu Uprave, ali i zahtjeva oba sindikata, prekinuti su ugovori sa vanjskim izvođačima (održavanje, čišćenje), otkazani su ugovori sa agencijama za posredovanje u zapošljavanju kao i sa strancima (gotovo stotinjak radnika), članovi uprave i ostali sa „menedžerskim“ ugovorima umanjili su plaće za 20% od 01. rujna. Dogovoreno je da se radnicima do 16. platnog razreda osnovna plaća umanji za 5%, do 20. platnog razreda za 10%, a onima sa višim platnim razredom za 20% sve na razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca ove godine. Zbog nemogućnosti da se odmah otkaže ugovor o pružanju usluga marendi u periodu od 01. studenog do 31. prosinca ove godine radnicima će se isplaćivati naknada za prehranu tijekom rada u iznosu od =19,70 kuna dnevno. Radnici koji budu u tom periodu jeli u menzi sami će plaćati kuhanu marendu po tržišnoj cijeni.
Vjerujući da će se u narednom periodu desiti nešto pozitivno u auto-industriji, smatramo da smo potpisom ovog Aneksa napravili najbolje za opstojnost radnih mjesta te osiguranju redovite isplate plaća.ppc buzet