Upućen zahtjev za sastankom gradonačelniku Rijeke

grad rijeka
Dana 04.10.2021. godine od strane Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, gradonačelniku Rijeke gosp. Marku Filipoviću upućen je zahtjev za sastankom, na kojem bi se sastao sa predstavnicima SIKD-e, koji sindikalno djeluju u komunalnim i trgovačkim društvima grada Rijeke.
Obzirom na činjenicu da u narednom razdoblju predstoje pregovori oko kolektivnih ugovora u KD Kozala i TD Energo potrebno je kroz socijalni dijalog iskomunicirati mogućnosti povećanja materijalnih prava radnika u tim društvima, ali i porazgovarati o svim ostalim segmentima koji se odnose na status radnika.
Cilj je naravno da se prava radnika povećaju te se u tom smislu nadamo uspješnom sastanku koji će rezultirati sa konkretnim informacijama na temelju kojih će se krenuti u pregovore.