Susret sa Gradonačelnicom Pazina

grad pazin

Na inicijativu Darka Vidmara, voditelja ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, prošlog je tjedna održan sastanak sa gradonačelnicom Grada Pazina Suzanom Jašić kojem su prisustvovale i pročelnica Ureda Grada Martina Brajković Mrak i pročelnica za gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah.

Bila je to prilika da se novo vodstvo Grada Pazina upozna sa radom i djelovanjem Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, u društvima i ustanovama u kojima je Grad Pazin osnivač ili vlasnik. Gradonačelnica je izrazila zadovoljstvo susretom te spremnost na buduću suradnju. Poseban značaj u razgovoru dat je problemu visine plaća spremačica i kućnih majstora u Pazinskim ustanovama, čiji je osnivač Grad Pazin. Postojećim koeficijentima složenosti poslova i osnovicom za obračun osnovne plaće ta radna mjesta ne stignu zadovoljiti iznos minimalne plaće u RH zbog čega se tim radnicima u plaću dodaje „zaštitni dodatak“ kako bi se zadovoljilo Zakonu o minimalnoj plaći. Razlog je to što je na tim radnim mjestima stalno prisutna fluktuacija radnika, te je gotovo nemoguće, zbog visine plaće, doći do novih radnika. To uvelike stvara poteškoće u redovnom funkcioniranju tih ustanova, a naročito Pučkog otvorenog učilišta.

   Zaključeno je kako taj problem treba hitno riješiti, dok bi o linearnom povećanju plaća mogli početi pregovarati tek na proljeće iduće godine kada se vidi kakvo će biti punjenje Gradskog proračuna.