Potpisan Aneks KU Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

dom poreč

U nemogućnosti da se drugačije povećaju primanja radnika, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uspio je dogovoriti sa Gradom Poreč, isplatu 416,66 kuna neto mjesečno na ime naknade za prehranu tijekom rada, što je regulirano Anexom Kolektivnog ugovora kao trajno pravo radnika Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

   Kako Dom ima kuhinju koja može pripremati tople obroke i za zaposlene dogovoreno je kako će se svaki radnik do kraja tekućeg mjeseca izjasniti da li će idući mjesec koristiti usluge kuhinje ili ne. Radnicima koji se odluče koristiti usluge kuhinje u Domu obračunati će se trošak prehrane u iznosu od =6,00 kuna po danu rada, a koji će se odbijati od navedene naknade.

   Odredbe ovog Aneksa primjenjuju se od 01. listopada ove godine.