Potpisan kolektivni ugovor u Dundovo d.o.o. Rab

slika Dundovo 5

Dana 30. lipnja 2022. godine u Rabu, između sindikata i poslodavca potpisan je novi Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Dundovo d.o.o. Rab.
Potpisom ovog kolektivnog ugovora povećana su materijalna prava radnika Dundova, čime se, barem djelomično, kompenzira galopirajuća inflacija na globalnoj razini i posljedično porast troškova života koji svi mi osjećamo.
U pregovorima koji su bili konstruktivni sa obje strane, gdje je i poslodavac uvidio potrebu da se radnicima povećaju materijalna prava, dogovoreno je povećanje osnovice plaće od 5% s 1. lipnja 2022. godine te dodatno povećanje osnovice plaće od 5% sa 1. siječnja 2023. godine, sveukupno nešto iznad 11% u odnosu na dosadašnju.
Isto tako dogovoreno je da se od 1.lipnja 2022.godine radnicima isplaćuje stalni mjesečni neoporezivi primitak u iznosu od 416,00 kuna neto, po osnovi novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane.
Radnici koji budu radili prekovremeno, za odrađene sate imati će pravo na povećanje plaće u iznosu od 60% za prekovremeni rad, a za rad blagdanom uz dosadašnje povećanje plaće od 50%, ugovoreno je i pravo na dodatni slobodan dan.
Obzirom na nestabilnost tržišta energenata i neizvjesnost sa cijenom goriva, dogovoreno je da se naknada troškova prijevoza na posao i sa posla poveća sa sadašnjih 1,10 na 1,60 kuna po kilometru.
Vezano uz jubilarne nagrade dogovoreno je da se iznosi usklade sa maksimalno neoporezivim iznosima sukladno Pravilniku o porezu na dohodak te da se uvede nova kategorija isplate za radnike koji imaju pet godina ukupnog radnog staža u Dundovu i njegovim pravnim prednicima, kojima bi se isplaćivalo 1.000,00 kuna jubilarne nagrade.
Za učenike i studente koji obavljaju praksu u Dundovu uvedeno je pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna neto za prvu godinu, 1.250,00 kuna neto za drugu, 1.500,00 kuna neto za treću i 1.750,00 kuna neto za četvrtu godinu prakse.
Činjenica je da nas u narednom razdoblju očekuje velika neizvjesnost u ekonomskom i općenito gospodarskom smislu, stoga je namjera sindikata pratiti kretanja i po potrebi ponovno pokrenuti pregovore oko dodatnih povećanja, koja bi osigurala dodatna prava radnicima i egzistenciju za njih i njihove obitelji.