Povećanje materijalnih prava Pazinskih vatrogasaca

Vatrogasci Pazin
 
Nakon dva kruga kolektivnih pregovora povećana su materijalna prava za radnike Javne vatrogasne postrojbe Pazin. Osnovica za obračun plaće povećava se za 12% te sada iznosi =2.003,23 kune čime su se Pazinski vatrogasci približili ostalim kolegama u Istri (osim Buzeta). Pored toga, povećana je i naknada troškova prijevoza na posao i sa posla na =1,80 kuna po kilometru do maksimalno =2.000,00 kuna mjesečno. Sadržano je to u Aneksu br. 10 Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje od 01. srpnja ove godine.
Od 01. srpnja uvećana naknada troška prijevoza na posao i sa posla primjenjivati će se i u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te ustanovama u kulturi čiji je osnivač Grad Pazin (POU, Knjižnica i Muzej).