DODATNA NAGRADA ZA RADNIKE MAISTRE

Na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije o isplati nagrade zaposlenicima Maistre, a sve s obzirom na dosadašnje rezultate i izniman doprinos radnika u istima, dogovorena je isplata dodatne nagrade u visini 1.000,00 kuna za mjesec kolovoz.
Raduje nas kada poslodavci prepoznaju, a samim time i nagrađuju, doprinos svojih radnika, a posebice u sezoni koja nas vraća u brojke iz rekordnih.
 
Maistra