POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U LIBURNIA RIVIERA HOTELIMA

U turističkoj kompaniji Liburnia Riviera Hoteli, između sindikata i poslodavca potpisan je novi kolektivni ugovor.
Kroz novi kolektivni ugovor nastavljen je kontinuitet povećanja materijalnih prava radnika, kao zalog za osiguranje kako dovoljnog broja radnika tako i za osiguranje kvalitete pružene usluge.
Kroz kolektivni ugovor dogovorena su sljedeća prava:
- povećanje plaće do 19%, ( za deficitarna radna mjesta povećanje će iznositi i više od 19%).
- radnicima koji rade u objektima kategoriziranim sa 5 zvjezdica poslodavac može uvećati osnovnu plaću za 10%.
- radnicima koji rade u otežanim uvjetima rada ( utvrditi će se Pravilnikom), za sate provedene na takvom radu poslodavac će uvećati osnovnu plaću za 5%-20%.
- radnicima koji su zaposleni na dan 01.03. osigurava se dar u naravi u iznosu od 132,72 eura, a radnicima koji nisu zaposleni tijekom cijele godine u kojoj se osigurava dar u naravi isplatiti će se razmjerni dio.
- radnicima s djetetom do 15. godine starosti isplatiti će se dar u naravi u visini najvišeg neoporezivog iznosa. Isplata je s 15.rujna tekuće godine.
- radnicima koji su zaposleni na dan 16.12. tekuće godine isplatiti će se božićnica u iznosu od 663,62 eura, a radnicima koji nisu zaposleni tijekom cijele tekuće godine u kojoj se isplaćuje božićnica isplatiti će se razmjerni dio.
- poboljšani su i uvjeti za isplatu otpremnina za odlazak u redovnu mirovinu, kao i otpremnine u slučaju otkaza za pojedine skupine radnika.
Uz navedeno očekuje se da će uskoro biti potpisan i Sporazum kojim će se osigurati isplata nagrade tijekom vršnih ljetnih mjeseci u najvišem neoporezivom iznosu.
U Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalamacije smo stava da su potpisom ovakvog kolektivnog ugovora prava radnika dodatno napredovala u odnosu na proteklu godinu te se samo na ovakav način može osigurati kvaliteta koja je potrebna kompaniji kao što je LRH.
Zasigurno ćemo se i nadalje truditi da se ta prava kontinuirano povećavaju.
LRH 11