PETE IZMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN U VODNJANU I 20%- TNO POVEĆANJE PLAĆE

Petar pan Vodnjan
Kolektivni ugovor za radnike Dječjeg vrtića Petar Pan u Vodnjanu koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine doživio je već petu izmjenu. A svakom izmjenom povećala su se materijalna i druga prava radnika. Posljednjom izmjenom usklađena je osnovica za izračun plaće sa osnovicom koja se primjenjuje u Gradu Vodnjanu, što je radnicima DV Petar donio već sada u srpnju povećanje plaće od preko 20%.
Ne možemo a da ne istaknemo da su prava radnika u DV bila godinama uređena Pravilnikom o radu, jer se sa osnivačem nikako nismo mogli dogovoriti o sklapanju Kolektivnog ugovora. Promjenom vlasti u Gradu Vodnjanu, promijenili su se i odnosi sa predstavnicima osnivača, pa je već koncem 2021. godini između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Grada Vodnjana sklopljen jedan od boljih Kolektivnih ugovora, koji se kontinuirano poboljšava. Sa sigurnošću možemo tvrditi da su plaće radnika u DV Petar Pan Vodnjan, možda i najviša u ovoj djelatnosti u okruženju.
Ovo je dobar primjer i pokazatelj da se, ukoliko postoji razumijevanje i volja, stvari se ipak mogu mijenjati. Očekujemo nastavak ove uspješne suradnje sa osnivačem i u slijedećem periodu.