POTPISAN ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DV TRATINČICA U BARBANU

Tratinčica barban
Jedan od novijih Kolektivnih ugovora u sektoru predškolskog odgoja i obrazovanja je i KU za radnike DV Tratinčica u Barbanu potpisan početkom prošle godine. Od potpisivanja Kolektivnog ugovora na inicijativu SIKD-a u nekoliko navrata povećavala su se materijalna prava, a potpisom Anexa KU ozakonili su se i ranija korekcija koeficijenta uz istovremeno dodatno povećanje koeficijenta za sva radna mjesta, pa je tako Anexom utvrđena korekcija svih koeficijenata za 0,30, čime najviše (u postotku) dobivaju radnici s najnižom plaćom. Povećani su i regres i božićnica za 54,00 Eura, a ugovorena je i naknada za prehranu u iznosu od 30,00 eura mjesečno. Iako su ova povećanja naizgled značajna, položaj naših članova u tom vrtiću ni izdaleka nije zadovoljavajući te ćemo i dalje nastojati popravljati ga u bilo kom segmentu.
Povećane plaće, radnicima su isplaćene već u srpnju.