Izvještaj o radu Sindikata Istre i Kvarnera za 2007. godinu

IZVJEŠTAJ O RADU SINDIKATA ISTRE I KVARNERA
za 2007. godinu

Za Sindikat Istre i Kvarnera 2007. godina bila je u načelu godina obilježena umjerenim daljnjim porastom članstva, sve većim teškoćama u borbi za veću cijenu rada i zadržavanja dosegnutih radničkih prava te produbljivanjem odnosa sa svojom središnjicom, HUS-om. Nakon pristupanja Hrvatskoj udruzi sindikata u veljači 2006. godine i u srpnju iste godine preuzimanja ovlasti novoosnovanog Županijskog ureda HUS-a na području Istarske županije,  SIK je u 2007. godini, sukladno dogovoru na razini središnjice, počeo konkretnije ostvarivati zadaće preuzimanja obveza zašite interesa ne samo neposrednog članstva SIK-a s tog područja već i interesa članova HUS-a iz drugih sindikata i podružnica. U listopada 2007. godine, na funkciju voditelja Županijskog ureda HUS-a u Rijeci ( u sindikalnom domu Franjo Belulović) imenovan je predsjednik SIK-a Bruno Bulić, a objedinjavanjem ureda SIK-a s uredom HUS-a, osigurane su,  na najracionalniji način, pretpostavke za kvalitetnije zajedničko sindikalno djelovanje  SIK-a i HUS-a u dvije (uz Zagreb) gospodarski najrazvijenije hrvatske županije.

Nažalost, usprkos očekivanjima da će ponovnim osnivanjem GSV-a istarske županije (u lipnju  2006. godine) konačno profunkcionirati ova institucija socijalnog tripartizma na županijskoj razini, u 2007. godini nastavljena je loša praksa iz prethodnog djelovanja ovog tijela. U cijeloj protekloj godini, naime, održana su tek dvije sjednice GSV-a, obje u svibnju, kojima svakako nisu ispunjene temeljne zadaće Gospodarsko-socijalnog vijeća kao tripartitnog tijela zamišljenog da kroz socijalni dijalog predstavnika sindikata, poslodavaca i županijske vlasti pomogne u kreiranju i provedbi gospodarsko-socijalne politike u Županiji. Upozorenja SIK-a na taj problem, upućenim službenim dopisima predsjedniku GSV-a, ali i isticanjem u javnosti, nažalost, nisu polučila veće razultate. Stoga se može reći da je  GSV-a Istarska županije samo formalni tripartitni ukras koji nimalo ne sudjeluje u kreiranju gospodarske i socijalne politike Županije, a što bi mu trebala biti prioritetna programska zadaća. Nadamo se da će nedavni izbor sindikalca, predstavnika SSSH-a, županijskog povjerenika Slobodana Kapora za novog predsjednika GSV-a ( koji je početkom 2008. godine na toj funkciji  zamijenio Tulia Demetliku, predstavnika Županije  ) biti prilika za konkretno i djelatno  oživotvorenje istarskog GSV-a koje će se zaista uvažavati u donošenja i ostvarivanju raznih gospodarskih i socijalnih programa.

Prema bilanci članstva 2007. godini donijela je SIK-u još  oko 600 novih članova; kao i prošlih godina većih fluktuacija članstva u smislu ispisivanja nije bilo; opet uglavnom iz  malih poduzeća u djelatnosti tekstila broj onih kojima je prestalo članstvo kreće se oko nekoliko desetina. Osnovano je 7 novih sindikalnih podružnica. Toliko je i ugašeno i to zbog slabe aktivnosti odnosno smanjenog broja članstva, osim jedne Uljanikove podružnice čije je članstvo u reorganizaciji integrirano u drugu podružnicu.  Organizirano je  112 sindikalnih podružnica, ali je broj pravnih subjekata u kojima je SIK prisutan sa svojim članovima znatno veći. Po broju  novih članova SIK-a u 2007. godini s gotovo istim brojem od preko 200 novih članova prednjače područja ureda Pule i Labina. Na području Labina došlo je zapravo do značajan pozitivnog  pomaka s obzirom da je na tom području  (pored Pazina) uvijek do prošle godine bila bilježena najveća negativna statistika članstva. Iako je učešće tekstilne djelatnosti u strukturi članstva i dalje najznačajnije ono se u 2007. godine nije negativno odrazilo na broj članova, što je vjerojatno pozitivna posljedica upornog sindikalnog rada na njihovu sindikalnom organiziranju.

U redovitom radu sa članstvom i podružnicama tijekom 2007. godine zabilježeno je nekoliko sindikalno radikalnijih situacija: Nakon prekinutih pregovora zbog odbijanja poslodavca da poveća plaće za štrajkom se u veljači uspješno posegnulo u pulskom Pulaprometu, jer je to rezultiralo uglavnom prihvaćenim zahtjevima sindikata. I u pulskoj Zračnoj luci tek nakon najave štrajka postignut je dogovor s poslodavcem za povećanje plaća i drugih prava, dok je u pulskim Dječjim vrtićima i talijanskom vrtiću RIN-TIN-TIN po najavi štrajka u studenom  otvoren postupak mirenja koji još traje u RIN-TIN-TIN-u; u Dječjim vrtićima Pula mirenje je   početkom veljače 2008. godine okončano i nastavljeno pregovaranje, ali u okolnostima velike neizvjesnosti za ostvarivanje sindikalnih zahtjeva i moguće obnove kolektivnog spora.

S nekoliko mjeseci zakašnjenja u ožujku prošle godine pozitivno je riješen zahtjev da dodjeljivanje poslovnog prostora SIK-u u Sindikalnom domu Frano Belulović kojim upravlja SSSH. Naime, uspjelo se riješiti  problem početno  postavljenih neprihvatljivih i diskriminacijskih (u odnosu na druge korisnike) uvjeta najma. Iako je SIK tako u ožujku  dobio poslovni prostora za riječki ured, u zajedničkom interesu HUS-a i SIK-a dogovoreno je će se u Sindikalnom domu, zbog racionalnosti i funkcionalnosti, uz potrebito preuređenje, zajednički koristiti postojeći prostori Županijskog ureda HUS-a. za čijeg je voditelja istovremeno imenovan Bruno Bulić, predsjednik SIK-a. Njemu u poslu po potrebi pomaže voditeljica Ureda Labin, ali to na tako širokom sindikalnom području od kojeg i HUS i SIK puno očekuju s aspekta jačanja svojih organizacija, može biti samo privremeno kadrovsko rješenje za koje što prije valja pronaći nova rješenja i na čemu se intenzivno radi.

Sukladno svojim trajnim programskim opredjeljenjima za zaštitu interesa radnika i građana SIK-ovi su predstavnici, uz kontinuirano neposredno djelovanje u podružnicama, nastojali biti stalno prisutni sa svojim stavovima, kritikama i inicijativama na javnoj sceni, što kroz  brojne konferencije za novinare, što kroz sudjelovanje na raznim okruglim stolovima i tribinama, što kroz suradnju s raznim udrugama civilnog društva. Predstavnici SIK-a sudjelovali su u svim značajnijim aktivnostima u svezi s restrukturiranjem brodogradnje, a koje su uključivale sindikate; status priznatog socijalnih partnera u turističkoj djelatnosti potvrđen je sudjelovanjem predsjednika  u radu Povjerenstva Vlade za koordinaciju i praćenje pripreme turističke sezone u svibnju u Starigradu, odnosno u radu Radne skupine za privatizaciju opatijske Liburnije, crikveničkog Jadrana i rapskog Imperiala, sudjelovanjem na Kongresu hotelijera održanom u organizaciji Hrvatske udruge hotelijera u studenom, pozivom iz Ministarstva mora, prometa i turizma za sudjelovanje u Europskom forumu o socijalnom turizmu u listopadu.

U suorganizaciji SIK i nezavisnog sindikata carinika Hrvatske u Puli je u lipnju uspješno organiziran Okrugli stol o nepotizmu i korupciji u Hrvatskoj. I tijekom cijele prošle godine, ali bez većih uspjeha u pogledu sindikalnih zahtjeva,  vođena je borba za spašavanje crikveničkog Jadrana koji u mreži raznih privatizacijskih interesa  još uvijek «visi u zraku». Nakon riješenog vlasničkog prestrojavanja između države i lokalne zajednice u opatijskim Liburnia riviera hotelima, srećom, nije bilo  poremećaja koji bi ugrozili radnike. Usprkos željama SIK-a za poboljšanjem narušenih odnosa i suradnje sa Sindikatom metalaca u Uljaniku ( u kojem inače djeluje najveća SIK-ova podružnica od preko 1200 članova) do toga nije došlo. Upravo u najosjetljivijem trenutku, pred najavljenu privatizaciju i restrukturiranje, sindikalni život u tom najznačajnijem gospodarskom istarskom subjektu i dalje je vrlo napet, opterećen nepovjerenjem kako međusindikalnim tako i u odnosima s poslodavcem koji minimalno komunicira sa sindikatima te koristi njihovu razjedinjenost i već godinama odbija radnicima uskladiti plaće s kolektivnim ugovorom, usprkos brojnim tužbama koje su pokrenuli naši članovi.

Razjedinjenost je nažalost već staro obilježje na nacionalnoj sindikalnoj sceni. Među hrvatskim sindikalnim središnjicama ni prošle godine nije bilo potrebne suradnje koja bi u interesu radništva i socijalne države optimistički ukazivala na integraciju, odnosno osnaživanje sindikalne scene i pokreta. Pravog i iskrenog zajedništva ponovo nije bilo čak ni na središnjem obilježavanju radničkog praznika 1. maja u Zagrebu, u sklopu kojeg su na Trgu bana Jelačića HUS i SSSH organizirali prosvjed,  kojem su se pridružili i predstavnici SIK-a. Istovremeno, tradicionalno, najveći radnički praznik  obilježen je u samostalnoj organizaciji SIK-a na pulskoj Portarati, a  predstavnici SIK-a sudjelovali su i na prvomajskom skupu u Škofijama organiziranom od međuregionalnog sindikalnog odbora  Friuli Venezia- Giulia, s kojim SIK ima višegodišnju suradnju.

U provedenim ili pokrenutim aktivnostima kolektivnog pregovaranja, usprkos sve boljoj uhodanosti predstavnika SIK-a u tom sindikalno vrlo zahtjevnom poslu, možda najzahtjevnijem, može se kao jedinstvena odrednica svih vođenih pregovora izdvojiti sve teža borba za veću cijenu rada, ali i za zadržavanje dosegnuti prava. S obzirom na ove godine najavljenu još težu gospodarsku situaciju, prognoziranu inflaciju od preko 6%, valja se pripremiti za još žešću borbu na tom planu. Kako sindikate i radnike u 2008. godine, u ožujku, očekuju izbori za radnička vijeća, u SIK-u su pripreme za tu isto tako vrlo značajnu aktivnost za ostvarivanje radničkog suodlučivanja zapravo započele još u prosincu 2007. godine, dok je u siječnju, u zajedništvu sa HUS-om u Puli održano i jednodnevno instruktažno savjetovanje. Drugo će biti organizirano nakon izbora. Prema prošlogodišnjem programu edukacije   uobičajeno godišnje savjetovanje za povjerenike,  održano je u Krapinskim toplicama, kao i uvijek u istom terminu, u trećem tjednu u listopadu.

U aktivnostima pravne zaštite, uz pretežito uspješno rješavanje pojedinačnih slučajeva uglavnom materijalnih potraživanja radnika, nije bilo nekih  posebnih pravnih situacija; još uvijek, nažalost, nije riješen ni jedan slučaj od oko 800 tužbi Uljanikovaca podignutih 2006. godine zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora glede usklađivanja plaća s troškovima života; Na međunarodnom planu, s kolegama i prijateljima SIK-a iz Obalne sindikalne organizacije iz Kopra i Konfederacije sindakatov 90 iz Ljubljane, te iz talijanske sindikalne središnjice CGIL u Regiji Friuli-Venezia-Giulia u redovitim kontaktima i izmjeni iskustava nastavljena je i prošle godine dugogodišnja suradnja, sada proširena i na HUS.
Prema izvješću o financijskom poslovanju koji je upravo dovršen prošlogodišnji rezultat je pozitivan, ali pokazatelji upućuju na potrebu intenzivnijeg rada na povećanju prihoda kroz daljnje povećanje članstva.

Pregled značajnijih aktivnosti po uredima:


PODRUČJE UREDA  PULA

Aktivnosti 42 podružnice s područja ovog Ureda koji vodi Duško Samsa bile su vrlo različite, ovisno o djelatnostima, strukturi izvršnih odbora, okruženju u kojima djeluje poduzeće, ustanova.

U najvećoj podružnici, ULJANIK, koja broji preko 1250 članova i objedinjuje 7 sindikalnih podružnica u sustavu grupe Uljanik nastavljen je pozitivan trend učlanjivanja. Podružnica je po brojnosti nadmašila podružnicu Sindikata metalaca čime je SIK postao većinski sindikat. Aktivnosti su konstantne i traju cijelu godinu. Nakon što je u 2006. godine pokrenuto preko 800 tužbi protiv poslodavca zbog neusklađivanja plaća s troškovima života, odnosno kršenja Kolektivnog ugovora, te dviju nepravomoćnih presuda u korist radnika prošle su se godine očekivale i prve pravomoćne presude, ali do toga nije došlo. Nažalost, nakon što je poslodavac prijetnjom štrajka bio spriječen u namjeri otkazivanja kućnog i granskog kolektivnog ugovora za brodogradnju sindikati nisu uspjeli s poslodavcem ponovo sjesti za pregovarački stol. Značajni negativni učinak u tome imali su odnosi sa Sindikatom metalaca s kojim su, nakon nakratko postignutog zajedništva pri sprječavanju otkazivanja kolektivnih ugovora ponovo skrenuli na put netrpeljivosti i sukoba. Moglo bi se reći da su poslije više godina neuspješnih razgovora na «put bez cilja» skrenuli i pregovori za novi granski nacionalni Kolektivni ugovor za djelatnost metala i elektroindustriju, u kojem sudjeluje kao predstavnik SIK-a i sindikalni povjerenik podružnice Uljanik. Iako je SIK prethodnih godina bio uspio  sindikalno organizirati dvjestotinjak radnika iz nekoliko kooperantskih tvrtki Uljanika, zbog međusobne nelojalne konkurencije njihovih poslodavaca u dogovaranju poslova s Uljanikom kojima se ruši cijena rada, radnici trpe sve lošije materijalno stanje, što se negativno reflektira i na njihovu sindikalnu motiviranost odnosno napuštanju sindikata.

Sindikalna aktivnost ovog Ureda u djelatnosti predškolskog obrazovanja dominatno je bila obilježena neuspješnim pokušajima kolektivnog pregovaranja u talijanskom dječjem vrtiću RIN-TIN-TIN i Dječjem vrtiću Pula, u kojem je sindikat dodatno jako opterećivao problem radničkih tužbi i nesuradnja dvaju sindikata koji djeluju u Ustanovi.  U ovoj najvećoj predškolskoj ustanovi, naime, kao što smo iz SIK-a upozoravali, radnici su, uključujući i naše članove, nažalost izgubili sporove pokrenute protiv Ustanove, Grada, ali i svojih sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora, na što su bili nagovoreni od današnje ravnateljice, a ondašnje povjerenice drugog većinskog  sindikata. Cijena koju će radnici morati platiti je preko 600 tisuća kuna. Očekivano se takvo stanje odrazilo i na neuspjeh sindikalnih inicijativa za novi kolektivni ugovor i povećanje plaća, odbijenih od Grada kao osnivača, zbog čega  su SIK i Sindikat predškolskog odgoja bili prisiljeni u  prosincu 2007. najaviti štrajk. Istovremeno je SIK, zbog pokušaja poslodavca i Grada da jednostrano kroz Pravilnik  a na kroz KU uredi problematiku plaća, samostalno najavio štrajk i u talijanskom RIN-TIN-TIN-u. Dok je u DV Pula, nakon okončanog postupka mirenja početkom veljače 2008. godine dogovoren nastavak kolektivnog pregovaranja, za RIN-TIN-TIN u kojem se čekalo na ishod mirenja u DV Pula postupak mirenja još sada traje. Zbog obećanja Grada da će se sindikatima dostaviti prijedlog materijala koji bi trebali biti podloga za izradu jedinstvenog  Kolektivnog ugovora za sva poduzeća u vlasništvu Grada djelovanje sindikata u tim je društvima neko vrijeme bilo umrtvljeno, dok se, nažalost, nije shvatilo da od obećanja neće biti ništa. Kroz pregovore ili promjenama Pravilnika na sindikalnu inicijativu korekcija plaća za 2007. godinu izvršena je potom u gotovo svim poduzećima u kojima je Grad Pula pretežit ili većinski vlasnik, a u kojima Sindikat Istre i Kvarnera ima svoje podružnice, osim u Pula Herculanei u kojoj su sindikalne inicijative ostale bez odgovora poslodavca. Za Pulapromet je dogovor o povećanju plaća postignut  tek nakon najavljenog štrajka i mirenja u veljači, nakon višemjesečnih pregovora. U jednoj od većih i značajnijih podružnica od oko 400 članova, Općoj bolnici Pula, u kojoj djeluju tri sindikata, SIK na provedenim  izborima nije uspio dobiti svog predstavnika u Upravno vijeće. Brojčano osnažen Sindikat zdravstva koji se po broju članova izjednačio s našom podružnicom nameće joj potrebu da se što prije kadrovski kvalitetnije ekipira, kako bi mogla bolje odgovoriti potrebama članstva. Izbori za Radničko vijeća trenutno su podružnici najveći izazov i najozbiljnija zadaća čija će realizacija zasigurno utjecati na daljnje sindikalno djelovanje. U Zračnoj luci Pula, jednoj od zasigurno najaktivnijih i sindikalno uspješnih pulskih podružnica, konačno je prošle godine riješen problem izbora povjerenika. Za korekciju plaće, međutim, i ova se podružnica prošle godine morala izboriti spremnošću na najradikalniju aktivnost- štrajk koji je bio najavljen u rujnu. Uspješno je proveden postupak mirenja pa do štrajka u konačnici ipak nije došlo. Podružnica Schott Boral, sa stalnim porastom članstva, nastavlja biti primjerom uspješnog djelovanja u poziciji manjinskg sindikata. U tekstilnom Polatextilu krajem godine poslodavac je nagovijestio otkazivanje kolektivnog ugovora, što je početkom 2008. godine i realizirao s obrazloženjem da mu teškoće u poslovanju više ne omogućavaju poštovanje odredbi koje između ostalog predviđaju i automatsku korekciju plaće s troškovima života početkom godine. Nakon što sindikat za 2007. godinu nije dao suglasnost za preraspodjelu radnog vremena odnosi s poslodavcem su pogoršani. Zbog otkaza kolektivnog ugovora, usprkos najavljenoj prijetnji poslodavca o mogućem zatvaranju pogona, među radnicima postoji spremnost da štrajkom pokušaju izboriti zaštitu dosegnutih prava. Za sada Sindikat se odazvao na poziv poslodavca da se problem ipak pokuša riješiti otvaranjem razgovora. Za sindikalnu podružnicu u trgovačkoj tvrtci PAN koja je i dalje primjer zastrašenog radništva i kršenja elementarnih radničkih prava, SIK  s poslodavcem, sa sjedištem izvan područja djelovanja SIK-a, nije uspio uspostaviti odnose socijalnih partnera. Podružnica PAN tipičan je primjer pasivne podružnice koja potvrđuje činjenicu da  podružnice u pravilu ne funkcionira ako nema više aktivista, ako oni ne djeluju timski, ako se ne komunicira redovito  s Uredom, ako se ne uspostavi nužna komunikacija s upravom.

PODRUČJE UREDA LABIN I KVARNERA

2007. godina bila je na području ureda Labin koji vodi Marina Cvitić veoma intenzivna. Pored dosadašnjih podružnica Holcima (Hrvatska) Koromačno, ITV Most Raša, Rabac, Maslinice, Labinprogres-TPS, 1. maja Labin, Elektre Labin, Javne vatrogasne postrojbe Labin, IR.ZA Labin, Metalca Labin, EC-COMM-a, DECONTE-a, Prvomajske Jager, u 2007. godini osnovane su još tri nove podružnice:: Eurohouse Labin, Benetton Istria Labin, te Eurookovi Raša, koja je, nažalost, već nakon nekoliko mjeseci i ugašena, jer je došlo do otpuštanja radnika. U nekoliko tvrtki SIK ima članove i djeluje već nekoliko godina, ali nemaju osnovane podružnice i to u tvrtkama: Ugo oprema Labin, Amfora hoteli Rabac i APZ Buzet. Pojedinačno se učlanjuju i radnici drugih tvrtki na način da ostaju «tajni» članovi, odnosno poslodavci ne znaju da su im radnici članovi Sindikata. Glavne aktivnosti SIK-a u navedenim podružnicama bile su: pregovori za povećanje plaće, pregovori za isplatu drugih materijalnih prava radnika (božićnica, regres, uskrsnica i sl.), za sklapanje novih Kolektivnih ugovora, za poboljšanje uvjeta rada, te praćenje poštivanja propisa iz radnih odnosa. Nema društva u kojima pregovori s Upravama prođu jednostavno ili bez većih problema. Naprotiv, gdje Uprave društva nemaju barem malo socijalne osjetljivosti, veoma je teško  povećati plaće iznad indexa porasta troškova života jer Uprave društva prije svega štite interese vlasnika, a u nemogućnosti da značajnije povećaju prihode, a time i dobit za vlasnike, pribjegavaju smanjivanju troškova radne snage. Iz godine u godinu od radnika se traži da rade sve više, uz minimalno povećanje plaće. Tamo gdje su radnici složni i spremni slijedite svoje sindikalne predstavnike postižu se veća povećanja plaća, a u takvim tvrtkama nema ni većeg kršenja propisa iz radnih odnosa.Među najaktivnijim podružnicama svakako treba istaći Holcim (Hrvatska) iz Koromačna, gdje su radnici neovisno o relativno većim plaćama u odnosu na okruženje, sindikalno osviješteni. Veoma teški pregovori za povećanje plaće u 2007. godini, završeni su u veljači nakon radikalnijih aktivnosti sindikata, a ništa lakše pregovore koji su započeli, ne očekujemo ni ove godine. Teški pregovori bili su i u Maslinici u Rapcu ali su uspješno okončani uz dogovoreno povećanje plaće za 2007., 2008. i 2009. godinu, te ostala materijalna prava radnika koji značajno utječu na standard i ukupna primanja radnika. Nešto lakši pregovori za plaću radnika u 2007. godinu bili su u hotelskoj tvrtki Rabac. Nažalost, ove godine unatoč sjajnim rezultatima poslovanja društva, još uvijek nisu završeni pregovori između Sindikata i Uprave društva o cijeni rada za 2008. godinu. S novim Kolektivnim ugovorom i povećanim plaćama od 7,8% u 2007. godini startao je i Labinprogres-TPS Labin. Nažalost, iako su ostvareni rezultati poslovanja u 2007. daleko bolji od prošlogodišnjih, još uvijek nisu takvi da omogućuju veće povećanje plaće i standard radnika za ovu godinu. Regres za GO koji je isplaćen u kolovozu uzročili su nezadovoljstvo radnika, ali je na inicijativu SIK-a radnicima  isplaćena božićnica iako to nije obveza po Kolektivnom ugovoru. Bez većih radikalnijih aktivnosti i korektnom suradnjom povećane su plaće radnika u 1. maju, Elektri, JVP Labin i ITV Most Raša. U Metalcu su također neznatno povećane plaće radnika u ovoj godini. Nažalost, iako se o Kolektivnom ugovoru pregovara više od 9 mjeseci, još uvijek nije došlo do konačnog dogovora između dvije strane, posebno radi toga što Poslodavac ne prihvaća da tarifni prilog kojim se utvrđuje plaća po radnim mjestima bude sastavni dio Kolektivnog ugovora. Do dogovora oko sklapanja novog Kolektivnog ugovora došlo je u novoosnovanoj sindikalnoj podružnici Eurohouse Labin, gdje se plaća radnika  povećala za 5% od 1.12.2007., s daleko većim drugim materijalnim pravima u odnosu na dosadašnji Pravilnik, a konačni tekst Kolektivnog ugovora potpisan je početkom 2008. godine. Plaće su se u ovim tvrtkama u tijeku 2007. godine povećale od 3,5% do 7,5%. Nažalost, plaće se nisu povećale u tvrtkama EC-COMM i IR-ZI, tvrtkama u tekstilnoj djelatnosti, već se sindikalni rad svodio se na upozoravanje poslodavca na kršenja obveza iz Zakona o radu, a upravo zbog takvih kršenja i u jednoj i drugoj tvrtki Sindikat je zatražio provedbu nadzora od strane Državnog inspektorata za radne odnose. U Prvomajskoj-Jager sav rad svodio na sudske tužbe radi naplate potraživanja radnika, a preostalih nekoliko radnika završio je svoj rad u ovoj «neslavnoj tvrtki» koncem mjeseca studenog, s neizvjesnim ishodom naplate svojih potraživanja. Sindikalna podružnica SE.DE ugašena je, jer je tvrtka prestala sa obavljanjem poslova, a radnici potražuju neisplaćene plaće i otpremnine, pa glavne aktivnosti u dogovoru sa voditeljicom ureda radi naplate potraživanja vodi odvjetnik Predrag Jovanović. Nažalost, skoro dvije neisplaćene plaće u United clothing Potpićan ostat će i dalje neisplaćene, jer je Trgovački sud zatvorio stečaj obzirom da bi troškovi stečajnog postupka bili visoki, a Društvo nema imovine ni novca. Odvjetnik je pokrenuo Upravni spor radi naplate neisplaćenih plaća od strane Fonda za razvoj i zapošljavanje, iako je vjerojatnost da se presudi u korist radnika veoma mala.

KVARNER

Pored dosadašnjih sindikalnih podružnica Liburnia riviera hoteli iz Opatije, Bonavia Rijeka, Zanatservis Opatija, Jadran Crikvenica, Zračna luka Rijeka,  Imperial Rab i IN-MAR Opatija, u ožujku prošle godine formirana je sindikalna podružnica «Parkovi» Opatija. Najznačajnije aktivnosti vodile su se kao i u prethodnim godinama u Jadranu Crikvenica, gdje se manje napora uložilo u pregovore o povećanju plaća ili materijalnih prava radnika, a više o načinu spašavanja Društva kroz privatizaciju. Kolektivni ugovor Društva usklađen je s Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva, pa se plaće povećavaju u skladu sa porastom prosječne plaće RH u prethodnoj godini. Na jesen su započeli razgovori sa predstavnicima HF za privatizaciju, Upravom, Nadzornim odborom i predstavnicima lokalne samouprave u cilju pronalaženja modela privatizacije Društva. SIK je tu aktivno učestvovao i većina prijedloga našeg Sindikata je usvojena, posebno kada se radi o zaštiti potraživanja radnika, kao i zaštiti prava radnika nakon privatizacije, što je obuhvaćeno prijedlogom natječaja za prodaju Jadrana. Nažalost, iako je natječaj usuglašen, zbog provođenja parlamentarnih izbora do objave natječaja nije došlo, a ni nakon formiranja nove vlade daljnje aktivnosti u cilju privatizacije nisu se nastavile, pa je Sindikat ponovno pokrenuo inicijativu za nastavak procesa privatizacije tog posrnulog Društva. Dok u Bonavii nije bilo potrebno pregovarati o plaćama zbog ugovorenog automatizma, u LRH su po običaju u zadnjem kvartalu 2007. vođeni pregovori o cijeni rada za 2008. godinu, te je dogovoreno povećanje plaće iznad povećanja plaća u prethodnim godina, a ugovorena su i druga materijalna prava radnika posebno zahvaljujući dobrim financijskim rezultatima. Dugogodišnju izuzetnu aktivnost SIK-a u ovoj podružnici koji reagira na bilo kakvo kršenje ili mogućnost nezakonitog ponašanja, poslodavac je prepoznao, pa je postao izuzetno kooperativan i ne postoji bojazan da bi se išta moglo dogoditi bez znanja Sindikata ili Radničkog vijeća gdje SIK ima većinu. Pregovori za novi tarifni prilog i povećanje plaće bili su i u Zračnoj luci Rijeka, te je prosječno povećanje plaće bilo za oko 12%, što kroz koeficijente, razne dodatke, što kroz osnovicu, dok u Zanatservisu na inicijativu Sindikata koja je a pokrenuta početkom studenog, poslodavac nije reagirao, niti je povećanje plaće za 2008. godinu dogovoreno. Za novi Kolektivni ugovor pregovaralo se u novoosnovanoj sindikalnoj podružnici Parkovi Opatija, gdje iako je SIK manjinski sindikat, vodio je cjelokupne aktivnosti. Dogovoren je kolektivni ugovor koji radnicima jamči daleko veća prava u odnosu na dosadašnji kolektivni ugovor, a povećanje plaće je dvostruko (6%) u odnosu na povećanja iz prethodnih godina. Ipak, da su se kolege iz SSKRH koji su pregovarali sa nama pridržavali dogovora i bili principijelni, uvjereni smo da bi povećanje plaće bilo i veće. Dugogodišnji sudski procesi radi naplate potraživanja po razlikama u obračunu plaće za radnike IN-MAR-a još uvijek nisu završeni, unatoč brojnim požurnicama upućenih od strane odvjetnice i SIK-a. U Porečkoj Rivieri sindikalna aktivnost se svodila na pregovore o povećanju plaća koje je uslijedilo od 1. svibnja za 4%, a aktivnu pomoć se pružalo Radničkom vijeću, kao i u svim drugim podružnicama gdje SIK ima većinu u Radničkom vijeću.

URED BUZET – PAZIN - UMAG

Na području djelovanja ovih ureda koje vodi Darko Vidmar tijekom 2007. godine osnovana je jedna nova podružnica, ‘’Vlastiti pogon grada Umaga’’, kojoj se priključilo i petero radnika iz gradske uprave.   Nije došlo do gašenja niti jedne podružnice  tako da na području ovih ureda imamo 21 podružnicu s oko 900 članova. Tijekom 2007.godine kolektivnim su pregovaranjem povećane osnovice za obračun plaća u društvima: ''Istarski vodovod'' d.o.o. Buzet; Pučko otvoreno učilište Pazin; Vlastiti pogon grada Umaga; ''Park'' d.o.o. Buzet te u svim Javnim vatrogasnim postrojbama u Istri, osim one u Rovinju. Za tu smo postrojbu morali posredovati između osnivača tako da je Aneks KU potpisan tek u lipnju, s primjenom od 01.siječnja 2007.godine. Pregovorima postignuta povećanja plaća kreću se od 3% do 7,3%.

Osim u ovim podružnicama kolektivno se pregovaralo o produljenju trajanja kolektivnih ugovora te o kriterijima varijabilnog dijela plaće (stimulacije) u ''Aluflexpacku'' d.o.o. Zadar i ''Istarskim ciglanama'' d.d. Cerovlje. Trenutno su u tijeku, lani otvoreni, pregovori u društvima: ''Kamen'' d.d. Pazin, ''Aluflexpack'' d.o.o. Zadar; ''Istarski vodovod'' d.o.o. Buzet te ponovno u JVP Rovinj koja jedina još nije prihvatila povećanje osnovice za 2008.godinu. U ''Aluflexpacku'' otvoreni su pregovori oko povećanja vrijednosti boda. U tim pregovorima učestvuju i kolege iz EKN-a iz Zadra koji su u lipnju pristupili kolektivnom ugovoru. Treba istaknuti da smo upravu u ''Istarski vodovod'' d.o.o. Buzet primorali na pregovore tek nakon našeg reagiranja prema članovima Nadzornog odbora i Skupštine društva. Nakon prihvaćanja povećanja osnovice za obračun plaće ostala su još otvorena pitanja stimulacije, viška sati iz redovnog rada te naknade prijevoza na posao i s posla što će se rješavati paralelno s novom sistematizacijom radnih mjesta.Nastavila se intencija smanjenja poslova u tekstilnoj djelatnosti zbog čega je određeni višak radnika iskazan u ''Pazin Textilesu'' d.o.o. Pazin te ''Alidi'' d.o.o. iz Vrsar  s pogonom u Motovunu. I u jednom i drugom slučaju, barem za sada, poslodavci poštuju dogovorena prava radnika u slučaju otkazivanja ugovora o radu. Iako smo imali usmena obećanja Ministarstva poljoprivrede RH o zamjeni isplatnih redova u stečaju ''Agroprodukt'' d.d. Buzet u korist radnika, a nakon prodaje pogona klaonice u Buzetu, to se nažalost nije dogodilo. Naime, nakon parlamentarnih izbora  krajem godine pismeno smo izvješteni da zamjenu isplatnih redova nije moguće izvesti. U ''Kamenu'' d.d. Pazin usvojen je novi Pravilnik o zaštiti na radu prilikom čega su organizirane rasprave, kako bi se dobilo mišljenje radnika, sa čime smo utjecali na konačni tekst samog Pravilnika. Kroz nekoliko sastanaka s upravom ''Istraplastika'' d.d. Pazin pokušava se pomoći u rješavanju problema u radu tog društva. Zbog uvođenja novih poslova i tehnologije radi se na izradi nove sistematizacije radnih mjesta, kroz koju želimo postići bolje nagrađivanje radnika putem utvrđivanja većih koeficijenata složenosti radnih mjesta. Međutim, s dogovorenim se često oteže što izaziva negodovanja kod radnika, kao što je kašnjenje s isporukom radne odjeće i obuće. Iako nije bilo problema u radu i ostvarivanju prava radnika u ''Istarska ciglana'' d.d. Cerovlje moglo bi doći do problema zbog zaustavljanja proizvodnje u ''Rockwool-u'' Pićan. Naime ciglana je ušla u velike investicije za briketiranje otpada iz ''Rockwool-a'', a zbog njegovog «stajanja» ne radi ni taj pogon što se može negativno odraziti na njeno poslovanje, a samim time i na položaj radnika. Tijekom godine održani su skupovi radnika, odnosno skupštine članova SIK-a, gotovo u svim društvima i ustanovama u kojima imamo članove. Ured Buzet bio je nositelj organizacije godišnje Skupštine SIK-a kao i osiguranja marende za učesnike prvosvibanjskog prosvjeda u Zagrebu.

URED POREČ - UMAG

Područje koje svojim radom pokrivaju uredi u Poreču i Umaga, a vodi ih Dorina Buić obuhvaća teritorij od Rovinja do Umaga. Većih  poremećaja na sindikalnoj sceni na ovom području nije bilo, osim pozitivnog trenda učlanjivanja. Nakon višegodišnjeg nezadovoljstva našeg Sindikata prisutnošću na ovom zapadnom dijelu istarskog poluotoka, može se reći, temeljem povećanja broja članova i osnivanjem novih podružnica, da se SIK sada više prepoznaje. Ured brine o 21 podružnici, odnosno članstvu iz 23 poduzeća, odnosno ustanova: KONZUM, JADRAN TRGOVINA, MAISTRA, MIRNA, JVP ROVINJ, SLOBODNA KATARINA, SERVISI HORTIKULTURA, SERVISI ODRŽAVANJE , SERVISI ELEKTRO ( Rovinj), MONTRAKER ( Vrsar),  PLAVA LAGUNA, JVP CZP POREČ, PAN ( Poreč) ,  LAGUNA NOVIGRAD, NEAPOLIS, MERKATOR ( Novigrad),  ISTRATURIST, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE «ANTE BABIĆ», GRADSKA KNJIŽNICA UMAG, MUZEJ GRADA UMAGA, DJEČJI VRTIĆ I JASLICE «DUGA» UMAG, TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ «VRTULJAK» UMAG ( Umag). Poseban trend učlanjivanja prisutan je na području Umaga i Novigrada. Tako su u Umagu SIK-u pristupili radnici Gradskog Muzeja, Gradske knjižnice, a u Novigradu je formirana sindikalna podružnica komunalnog poduzeća NEAPOLIS. Uobičajeno se intenzivnije sindikalno djelovalo kroz veće podružnice, pretežito iz djelatnosti turizma: rovinjsku MAISTRU, porečku PLAVU  LAGUNU, LAGUNU NOVIGRAD  Novigrad,  ISTRATURIST Umag. Uz svakodnevne tekuće sindikalne poslove savjetovanja, pružanja tehničke i pravne pomoći i komunikaciju s povjerenicima nastojalo se više biti prisutno u podružnicama. Trajna je zadaća, dakako, bila uspostavljanje boljih odnosa s predstavnicima poslodavca, kao i predstavnicima lokalne uprave i samouprave koja je, može se reći, s obzirom na sve više članova zaposlenih u javnim ustanovama i iz djelokruga lokalne samouprave,  u prošloj godini uspješno realizirana na ovom području. Javnost je na konferencijama za novinare bila redovito upoznata sa značajnijim sindikalnim zbivanjima; ali prostor za bolje informiranje članova putem internog glasila SIK-a NAŠ GLAS nije bio optimalno iskorišten. Kako je dominantna djelatnost na ovom području, ugostiteljstvo i turizam, najveći dio najznačajnije sindikalne aktivnosti, kolektivnog pregovaranja, bio je na ovom području upravo u toj djelatnosti. Pregovaranje u turizmu je nažalost uvijek dugotrajno jer poslodavci na zapadnoj strani istarskog poluotoka ne žele prihvatiti i primijeniti pravilo određivanja osnovne plaće u relativnom iznosu, što je svugdje u Hrvatskoj uobičajena praksa.

Zahtjevniju sindikalnu aktivnost bilježimo u svezi s promjenom vlasništva JADRAN TRGOVINE d.o.o. iz Rovinja, od MAISTRA-e  na KONZUM d.d. Zagreb;  ugovori radnika prenijeti su u KONZUM d.d. sa trogodišnjim zadržavanjem stečenih prava  iz Kolektivnog ugovora Jadran trgovine. Sindikalno pregovaranje bilo je dugotrajno i naporno; poslodavac je koristio poziciju moći i novca nastojeći minorizirati ulogu sindikata te «vladati pomoću batine i straha». No, naš je pregovarački tim pokazao hrabrost i odlučnost u zaštiti radnika JADRAN TRGOVINE i većinskog članstva SIK-a.Treba spomenuti pomake koji su rezultat konstantnog sindikalnog rada u MAISTRI, gdje su na inicijativu našeg sindikata krajem turističke sezone 2007. po prvi puta održani skupovi radnika, a sukladno dogovoru uspostavljena je praksa mjesečnog redovnog informiranja s poslodavcem. U pozitivnom kontekstu ističemo i sindikalne aktivnosti u MAISTRI prilikom prelaska radnika na rad u tri novoformirana društva, radnika u  hortikulturi, održavanju i servisima; SIK je i ovdje  uspješno dogovorio s poslodavcem primjenu stečenih prava, kao i primjenu Kolektivnog ugovora za razdoblje od narednih tri godine. Problem koji je u turističkim tvrtkama posebno bio izražen u tijeku turističke sezone odnosi se na nedovoljan radno aktivni angažman stalno zaposlenih radnika, što je rezultiralo nedovoljnim fondom sati za preraspodjelu. Posebno je to istaknuto u LAGUNI NOVIGRAD  iz Novigrada i PLAVOJ  LAGUNI iz Poreča, gdje je sezonska radna snaga odrađivala veći fond sati od stalno zaposlenih radnika, a radnici na neodređeno vrijeme u toku ljetnih mjeseci ne bi odradili dovoljan broj sati. Što se tiče poštivanja prava i obveza iz Kolektivnih ugovora potrebno je istaći da turističke kompanije dogovoreno poštuju, tako da se u tvrtkama gdje postoji obveza isplate regresa, božićnice i ostalih materijalnih prava bez poteškoća i realiziraju. No, još uvijek nema ničeg iznad dogovorenog, a pogotovo stimulacija za uloženi trud i bolje rezultate uloženog individualnog rada,  kao i nagrade, odnosno godišnje nagrade iz dobiti.. Već uobičajeno prije donošenja gradskih proračuna redovito se pokreću pregovori za povećanja plaća i ostalih primanja za članove i radnike ustanova i organizacija čije se poslovanje financira iz proračuna. Slijedom navedenog možemo istaknuti uspješne pregovore i rezultate istih potpisanim aneksima KU za dječje vrtiće Grada Umaga , Pučko otvoreno učilište Umag , kao i  povećanje plaća u JVP - CZP Poreč. Nakon što se veći broj radnika javnog poduzeća NEAPOLIS iz Novigrada uključilo u sindikat pokrenuo se proces komunikacije, kao i izrade Pravilnika o radu za ovo Društvo, no naišli smo na odugovlačenje i ignoriranje zahtjeva. Čvrstim stavom i odlučnošću članstva, Izvršni odbor i sindikalni pregovarački tim u konačnici je uspješno dogovorio Pravilnik o radu. Za razliku od komunalnog poduzeća u Novigradu, za komunalno poduzeće iz Vrsara MONTRAKER, gdje  djelujemo nekoliko godina,  nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora redovito krajem svake godine uspijevamo dogovoriti i primjereno povećanje plaća i ostalih primanja radnika-članova. Ujedno stabilan broj članstva ukazuje na relativno uspješan rad, dok rezultat svih aktivnosti koje se na ovom području odvijaju rezultiraju i pomacima u novom članstvu. U PAN-u su stalni pritisci prema poslodavcu rezultirali pomacima kojima je naše članstvo u toj trgovačkoj kući ostvarilo dugoročniju socijalnu sigurnost jer je veći broj radnika zaposleno na neodređeno vrijeme. U cjelini 2007. godina na ovom je području najviše obilježena uspostavljanjem boljih partnerskih odnosa s lokalnom upravom i samoupravom te «sidrenjem» SIK-a kao nezaobilaznog gospodarsko-socijalnog partnera. No, postoji još puno mogućnosti sindikalnog djelovanja kroz organiziranje članstva među mnogobrojnim neorganiziranim radnicima, ali i kroz podizanje razine kvalitete sadašnjeg djelovanja u podružnicama koje se, nažalost, nerijetko i dalje svodi na usamljen angažman povjerenika i pokojeg člana IO, uz maksimalno oslanjanje na urede. U odnosu na prethodna razdoblja za godišnji sindikalni seminar koji je održan u Krapinskim toplicama ove su godine povjerenici i članovi iskazali nešto veću interes. Izvan sadržaja aktivnosti ureda u Poreču i Umagu usmjerenih na podružnice posebno treba naglasiti nastavak suradnje sa Centrom za građanske inicijative iz Poreča, neprofitnom i nevladinom organizacijom, s kojom se stalno razmjenjuju iskustva i zajednički sudjeluje u radu različitih tribina, konferencija, kao i okruglih stolova s temama bliskim sindikatu. Kao predstavnica SIK-a u sekciji ŽENA HUS-a, voditeljica ureda Dorina Buić uspješno je u Rovinju od 30.11. do 02.12.2007. organizirala 3. koordinaciju ŽENA HUS-a na kojoj je 40-tak žena članica HUS-ovih sindikata  Rezoluciju HUS-a o ravnopravnosti spolova. U svim je tvrtkama ugostiteljstva i turizma u mjesecu studenom i prosincu upućena inicijativa za povećanje plaća, ali treba konstatirati da do danas većih pomaka s osnova početka pregovora još uvijek nema. Novogodišnji skupovi, kao i podjela prigodnih poklona koje su pojedine podružnice organizirale za svoje članstvo postala je u svim podružnicama vrlo dobro prihvaćena tradicija. Krajem godine u većini podružnica održane su i godišnje skupštine. U pogledu pravne zaštite članova i radnih sporova, osim dva individualna spora (Umag) koji su još uvijek u tijeku, 2007. godina može se istaknuti kao relativno «nesporna» godina. Česti problem u pokretanju sudskih sporova je strah radnika za radno mjesto i mogućih sankcija od poslodavca, bez obzira na veliku vjerojatnost pozitivnog ishoda i dobivanja spora. Sve veća nesigurnost u domeni prava na rad i iz rada, te povećanje nezaposlenosti, iako presporo, ali ipak, rezultira osvješćivanjem većeg broja radnika da samo organizirani i udruženi u jedinu radničku organizaciju- SINDIKAT mogu donekle parirati poslodavcima

Predsjednik
Bruno Bulić