Izmjena statuta 2012

SINDIKAT ISTRE I KVARNERA                                                                     

Skupština Sindikata Istre i Kvarnera

Broj: 01-/S01/1/2012

Pula, 27.01.2012.

Na temelju članka 18. Statuta Sindikata Istre i Kvarnera Skupština Sindikata Istre i Kvarnera na zasjedanju u Puli dana 27.01.2012. godine donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izmjenama Statuta Sindikata Istre i Kvarnera

Članak 1.

 
U članku 3. st. 2. Statuta Sindikata Istre i Kvarnera (dalje u tekstu: Statut) tekst: Istarske županije i Primorsko-goranske županije zamjenjuje se tekstom: Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta koje nisu izmijenjene ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.

Ova odluka  primjenjuje se danom upisa u Registar udruga.

Članak 4.

Ovlašćuje se Predsjedništvo Sindikata da izradi pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik

Bruno Bulić